Om bladet

Udgivelsesdato: den 1. i lige måneder

Deadline: Den 6. i måneden før udgivelsesdato.
Artikler sendes til: artikel@endelavebladet.dk

Redaktionsgruppen arbejder uden vederlag.
Bladets økonomi er baseret på annoncer og frivillige bidrag fra personer, foreninger, institutioner m.m.

Artikler skrevet af andre end redaktionsgruppens medlemmer udtrykker ikke nødvendigvis redaktionsgruppens holdninger. Redaktionsgruppen forbeholder sig retten til at forkorte indlæg.

Angreb på personer ved navns nævnelse uden modparten involveres accepteres ikke. Ligeledes trykkes anonyme indlæg ikke.

Bladet uddeles gratis til huse og sommerhuse med en tilgængelig postkasse på Endelave. Hvis man ønsker Endelavebladet tilsendt, kan man tegne et abonnement.