Annoncering

Bladet udkommer i et oplag på 400 eksemplarer i formatet A4, 297 x 210 mm.

Herværende priser er uden moms. Da bladet ikke er momsregistreret, skal der ikke svares moms af beløbet.

Annonceringen begynder, når betalingen for indrykningen er bladets redaktion i hænde eller efter nærmere aftale.

Annoncering i Endelavebladet
Prisen for annoncen fremkommer ved at gange højden af annoncen i mm. med spaltemillimeterprisen (ganget med antallet af spalter a’ 94 mm., hvis annoncen dækker mere end én spalte).

Spaltemilimeterpris:     Pr. blad:   
1 udgivelse      3,00 kr.      3,00 kr.
2 udgivelser      5,25 kr.      2,62 kr.
3 udgivelser      7,50 kr.      2,50 kr.
4 udgivelser      9,00 kr.      1,50 kr.

Henvendelser vedr. annoncer:  Sonja Elgaard: sonja@endelavebladet.dk